|   Både   |   Havne   |   Vurderinger   |   Nyheder   |   Brugte både   |   LinkGuide   |   Debatforum   |

Den 9. august 2020

Tips & tricks

 
Sådan forebygger du begroning af båden
Sådan forebygger du begroning af båden  En bund med begroning sænker bådens hastighed og øger brændstofforbruget, og båden bliver tungere og sværere at manøvrere.
Af:  Ask-Alex.dk - Den 06-08-2005
  Du skal bruge:
- Træspartel, stiv børste og vandslange eller højtryksspulingsudstyr
- Evt. vådslibningspapir
- Evt. malingfjerner eller brun sæbe og husholdningsfilm
- Slibeklods eller rystepudser
- Slibepapir
- Kraftigt rengøringsmiddel
- Pensel eller malerulle
- Tokomponent epoxyprimer
- Handsker
- Fortynder
- Bundmaling
Kraftig begroning kan på længere sigt skade bådens skrog. Det kan være besværligt at fjerne begroning, når det først har bidt sig fast, så det kan sagtens betale sig at forebygge problemet omhyggeligt.

Forberedelse:
Begroning er en betegnelse, der dækker over mange typer organismer, fx alger og rurer. Det er meget forskelligt, hvor de enkelte organismer trives bedst. Forskellige temperaturer og vandkvaliteter giver forskellige former for begroning. Inden du vælger bundmaling, er det derfor en god idé at undersøge, hvilke begroningshæmmende bundmalinger der egner sig bedst til det farvand, du færdes i. Spørg andre sejlere, hvilke erfaringer de har på området, og få vejledning hos din lokale forhandler.
De fleste bundmalinger er mere eller mindre giftige. Derfor bør du ikke tørslibe gammel bundmaling, da slibestøvet er farligt at indånde.

Der findes tre typer bundmaling. Blød-, hård- og selvpolerende bundmaling. Den bløde bundmaling egner sig kun til forholdsvis langsomt sejlende både. Bløde bundmalinger kan ikke overmales. Malingen skal derfor helst fjernes, allerede når båden tages på land om efteråret.

Blød bundmaling fjernes ved hjælp af træspartel, stiv børste og en vandslange, eller man kan vælge at fjerne den bløde bundmaling ved hjælp af højtryksspuling. Har man ikke selv en højtryksspuler, koster det ikkÿe meget at leje udstyret for en dag.

De fleste hårde og selvpolerende bundmalinger kan overmales med samme malingtype, hvis den eksisterende bundmaling er i god forfatning. Løs maling skal dog fjernes, og bunden skal vaskes og vådslibes, inden du påfører ny bundmaling.

Hvis den hårde eller selvpolerende bundmaling er i dårlig stand, er det nødvendigt at fjerne den helt. Det kan også være nødvendigt, hvis du ikke ved, hvilken type bundmaling der er på din båd, eller hvis du ønsker at skifte til bundmaling af en anden type eller fabrikat.

Hårde og selvpolerende bundmalinger fjernes bedst med et kemisk middel til malingfjerner eller evt. med et tykt lag brun sæbe, der skal overdækkes med husholdningsfilm og virke i nogle dage. Bundmalingen kan herefter skrabes af eller fjernes med højtryksspuler.

Når malingen er fjernet, er det vigtigt at bunden vaskes grundigt med et kraftigt rengøringsmiddel og skylles efter med rigeligt vand. Alle rester efter bundmalingen skal vaskes væk, og du skal være omhyggelig med at fjerne alle urenheder.

Den afrensede bund skal nu matslibes med rystepudser eller slibeklods, og slibestøvet skal fjernes. For at sikre bundmalingen god vedhæftning skal der herefter påføres en særlig tokomponent epoxyprimer. Det kan gøres med pensel eller malerulle.

Tokomponente produkter skal sammenrøres grundigt, og det er vigtigt, at man altid rammer det rigtige blandingsforhold. Vær opmærksom på, at malingen ofte skal fortyndes med en særlig fortynder, og husk at ventilation, luftfugtighed og temperatur har betydning for tørretid og overmalingsintervaller.

De fleste firmaer, der producerer maling til både, har færdige programmer for bundbehandling, og de udgiver brochurer, der udførligt vejleder i brugen af deres produkter. Følg disse vejledninger og de forskrifter, der følger med produkterne. Her kan du også finde ud af, om du evt. kan skifte bundmalingstype uden at fjerne den eksisterende.

Det kan sagtens betale sig at rense og genbruge dine maleredskaber. Det kan gøres ved hjælp af samme fortynder, som bruges til den maling/primer, du anvender. Når du indkøber maleredskaber, bør du sikre dig, at de ikke ødelægges af opløsningsmidler i den maling, du skal bruge.

Der er ofte et ganske kort overmalingsinterval mellem påføringen af epoxyprimer og første lag bundmaling, som det er vigtigt at overholde meget nøje. Der skal typisk påføres mindst to lag bundmaling med pensel eller rulle. De fleste bundmalinger indeholder tunge bestanddele, der samler sig i bunden af malingdåsen. Sørg derfor for at omrøre bundmalingen godt, inden du bruger den.

Hvis du vil være sikker på, at din bund ikke angribes af begroning, skal du give de steder, der udsættes for størst friktion gennem vandet, en ekstra omgang bundmaling. Det gælder fx køl, ror og bundens forreste del. Også vandlinien har godt af at få et ekstra lag.

Bundmaling er forholdsvis dyr, men det kan ikke betale sig at spare for meget på den, hvis du vil forebygge begroning effektivt. Bundmalinger må som regel ikke fortyndes, hvis de skal yde optimal beskyttelse mod nye angreb af begroning.
>

Kontakt Sejlerland.dk | E-mail | Om Sejlerland.dk | IT i Haderslev | Opskrifter p?kalorielet mad |

Copyright Sejlerland.dk