|   Både   |   Havne   |   Vurderinger   |   Nyheder   |   Brugte både   |   LinkGuide   |   Debatforum   |

Den 5. august 2020

Tips & tricks

 
Hvordan reparerer jeg skader på båden med glasfiber?
Hvordan reparerer jeg skader på båden med glasfiber?  Glasfiberbåden kan repareres med glasfibervæv og polyester. Du kan også bruge denne kombination, hvis særlige områder skal forstærkes. Fx kan udspartlede skader armeres med glasfibervæv. Ved at opbygge mange lag glasfibervæv kan man opnå en laminatstruktur, der er meget stærk.
Af:  Ask-Alex.dk - Den 06-08-2005
  Du skal bruge:
- Glasfiberruller
- Gummihandsker
- Slibepapir
- Foraccelereret polyester
- Hærder (katalysator)
- Målebægre
- Saks
- Acetone til afrensning samt til rengøring af værktøj
- Pensler
- Evt. malerulle
- Metalrulle
- Åndedrætsværn
Forberedelse:
Hvis du arbejder indendørs, skal du sørge for at stå i et rent, tørt og godt ventileret lokale. Det er vigtigt, at luftfugtigheden ikke er for høj. Glasfibermåtterne optager let fugt, og vedhæftningen vil så blive ringere. Undgå hudkontakt med polyesterblandingen. Dampene fra polyester og acetone er sundhedsskadelige. Brug gummihandsker og åndedrætsværn under arbejdet. Hvis du efterfølgende skal slibe glasfiberreparationen, skal du også bruge åndedrætsværn. Hvis der er tale om alvorlige skader på bådens glasfiberskrog, bør du overveje at overlade arbejdet til en fagmand.

Mindre ridser og skrammer i glasfiber kan som regel bare udspartles og overmales. Er skaderne dybere, kan det være nødvendigt at foretage en egentlig glasfiberreparation. Hvis områder skal forstærkes, så de fx kan holde til montering af beslag på dækket, kan glasfiberlaminering også anvendes.

Vær opmærksom på, at der findes glasfibervæv og -måtter af forskellig type, tykkelse og tæthed. Spørg forhandleren, hvad der egner sig bedst til det arbejde, du skal i gang med. Til mindre glasfiberarbejder kan du købe et reparationssæt hos din forhandler af bådudstyr. Med sættet følger en grundig vejledning, som man bør læse.

Det er vigtigt, at du har det rigtige værktøj til arbejdet. Det mest specielle værktøj er en metalrulle. Den er svær at undvære, hvis du vil være sikker på at undgå luftbobler imellem glasfiberlagene (laminatet). De pensler, du skal bruge, skal ikke være alt for dyre, da de efterfølgende er svære at rense.

Slib det område, der skal lamineres, med forholdsvist groft sandpapir. Hvis der er tale om en dybere skade, skal du sørge for, at reparationen overlapper den omgivende overflade; derfor skal et større område slibes og rugøres. Rens derefter området med acetone. Acetonen skal fordampe, inden du fortsætter.

Polyesteren tilsættes katalysator (hærder). Brug målebægre, og vær omhyggelig med at ramme det rigtige blandingsforhold. Blandingen hærder ikke hurtigere, hvis du blander ekstra hærder i, den bliver bare blødere og dårligere. Hvis du har købt polyester, der ikke er foraccelereret, må du aldrig blande hærder og accelerator, det kan medføre en eksplosionsagtig kemisk reaktion.

På et passende område påføres polyesterblandingen med pensel eller malerulle, og et stykke glasfibervæv klippes til og lægges på. Det er nu vigtigt at rulle med metalrullen, så alle luftansamlinger under vævet trykkes ud. Vil du ikke investere i en metalrulle, kan du evt. støde luftlommer ud med en stiv pensel i stedet.

Påfør mere polyester, og sørg for at arbejde det godt ind i glasfibermåtten, så den bliver gennemvåd. Når det er gjort, kan et nyt stykke væv lægges på, og luftlommer rulles væk. Opbyg lag på lag, indtil du har et laminat, der er tykt og stærkt nok.

Det kan være hensigtsmæssigt at opbygge laminatet med større og større stykker glasfibervæv, så der dannes en bule, som er hævet i forhold til den oprindelige overflade. Så kan du senere slibe det jævnt. Sørg for, at reparationer overlapper overfladen omkring skaden.

Når sidste lag er hærdet (men ikke helt hårdt), kan man skære overflødigt glasfibervæv væk med en hobbykniv. Når overfladen er hård, kan den slibes jævn og efterbehandles med spartelmasse, topcoat eller en egnet maling.

Glasfibervæv kan også bruges til at forstærke skader, der er udspartlet med epoxy- eller polyesterspartelmasse. I stedet for at anvende polyester kan fortyndet spartelmasse eller epoxylim bruges til at mætte vævet.
>

Kontakt Sejlerland.dk | E-mail | Om Sejlerland.dk | IT i Haderslev | Opskrifter p?kalorielet mad |

Copyright Sejlerland.dk