|   Både   |   Havne   |   Vurderinger   |   Nyheder   |   Brugte både   |   LinkGuide   |   Debatforum   |

Den 9. august 2020

Tips & tricks

 
Hvordan maler man træbåden under vandlinien?
Hvordan maler man træbåden under vandlinien?  Ældre træbåde er ganske arbejdskrævende, og når der skal males under vandlinien, er der mange muligheder.
Af:  Ask-Alex.dk - Den 06-08-2005
  Du skal bruge:
- Malingfjerner
- Siklinge
- Slibepapir
- Træbeskyttelsesmiddel
- Primer
- Fortynder
- Maleredskaber
- Tætningsmiddel
- Bundmaling
Hvis de produkter du hidtil har benyttet, har fungeret nogenlunde tilfredsstillende, skal du være varsom med at skifte til en anden overfladebehandling. En fuldstændig behandling af træbåden under vandlinien er et stort stykke arbejde.

Forberedelse:
Ældre træbåde skal behandles meget individuelt, og når overfladen skal males, er der altid tale om et kompromis. På den ene side skal træet sikres mod råd og vandgennemtrængning, og på den anden side skal træet have mulighed for at ånde, så fugt kan slippe ud. Der findes ingen endelig sandhed om, hvordan træoverflader under vandlinien skal behandles, og fremgangsmåden i denne vejledning er kun én mulighed ud af mange.

Det kræver en vis viden om træ og om træbåde for at kunne vurdere, hvilken behandling der passer bedst til netop din båd. Mange produkter kan kun anvendes, hvis træet er tørt. Når du planlægger en bundbehandling til din båd, skal du sikre dig, at de produkter du ønsker at bruge, kan arbejde sammen.

Når træbådens bund er i så dårlig stand, at det er nødvendigt at renovere hele overfladen, skal al gammel maling først fjernes. Først skal bundmalingen væk. Bløde bundmalinger kan spules og skrabes væk, mens malingen endnu er gennemvåd, når båden kommer på land.

Hårde og selvpolerende bundmalinger fjernes bedst med et kemisk middel til fjernelse af maling eller evt. med et tykt lag brun sæbe, der skal overdækkes med husholdningsfilm og virke i nogle dage. Bundmalingen kan herefter skrabes af, eller fjernes med højtryksspuler.

Den resterende grundmaling (primeren) kan også fjernes med malingfjerner, eller du kan skrabe, slibe eller bruge varmluftpistol. Hvis du bruger varmluftpistol, skal du være forsigtig, så du ikke brænder træet. Sørg for god ventilation under arbejdet.

Sørg for, at alle ujævnheder fjernes. Brug en siklinge eller en spartel til at skrabe træet. Gå hele træoverfladen efter. Herefter skal træet slibes grundigt, så alle træets porer åbnes. Fjern derefter slibestøvet.

Træbunden skal nu have et træbeskyttelsesmiddel. De mest almindelige og traditionelle træbeskyttelses- og imprægneringsmidler er oliebaserede. Træet skal have så meget træbeskyttelse, som det kan suge. Derfor skal det påføres vådt i vådt, så træbeskyttelsen ikke når at tørre, før træet er helt mættet.

Når træet ikke suger mere, er det en god idé at tørre overfladen af for overskydende træbeskyttelse, inden det tørrer ind. Du skal være opmærksom på, at træbeskyttelsesmidlet kan være et gammeldags linolieprodukt, og at olieholdige klude kan selvantænde. Derfor skal brugte klude placeres i en metalbeholder med låg efter brug - også når de smides ud.

Mange træbeskyttelsesmidler har en ganske lang tørretid, ofte omkring en uge. Når overfladen er tør, er der sandsynligvis en del blanke pletter, hvor træbeskyttelsen er tørret ind. Disse pletter skal skrabes væk med en siklinge.

Overfladen skal slibes med sandpapir, og slibestøvet bør fjernes meget grundigt. Herefter kan der grundmales med den primer, du har valgt. Der skal typisk påføres mindst 3 lag primer. Følg malingproducentens anvisninger, så der opbygges et tilstrækkeligt tykt primerlag. Det første lag primer skal ofte fortyndes 10-15%, så det trænger ordentligt ind i træet.

De fleste firmaer, der producerer maling til både, har færdige programmer for bundbehandling af træbåde, og de udgiver brochurer, der udførligt vejleder i brugen af deres produkter. Følg disse vejledninger og de forskrifter, der følger med produkterne.

Det kan sagtens betale sig at rense og genbruge dine maleredskaber. Det kan gøres ved hjælp af samme fortynder, som bruges til den primer, du anvender. Når du indkøber maleredskaber, bør du sikre dig, at de ikke ødelægges af opløsningsmidler i det produkt, du skal bruge.

Når du har grundet båden med primer, kan du tætne med et elastisk tætningsmiddel. Det kan være nødvendigt at være mere grundig, end du normalt er. Når båden kommer i vandet, vil nyimprægneret træ ikke udvide sig lige så meget som gammelt eller ubehandlet træ.

Afslutningsvis skal bunden påføres bundmaling. Der er ofte et ganske kort overmalingsinterval mellem påføringen af sidste lag primer og første lag bundmaling, som det er vigtigt at overholde meget nøje. Der skal typisk påføres mindst to lag bundmaling med pensel eller rulle.

De fleste bundmalinger indeholder tunge bestanddele, der samler sig i bunden af malingdåsen. Sørg derfor for at omrøre bundmalingen godt, inden du bruger den. Hvis du vil være sikker på, at din bund ikke angribes af begroning, skal du give de steder, der udsættes for størst friktion gennem vandet, en ekstra omgang bundmaling.
>

Kontakt Sejlerland.dk | E-mail | Om Sejlerland.dk | IT i Haderslev | Opskrifter p?kalorielet mad |

Copyright Sejlerland.dk