|   Både   |   Havne   |   Vurderinger   |   Nyheder   |   Brugte både   |   LinkGuide   |   Debatforum   |

Den 9. august 2020

Tips & tricks

 
Hvordan maler man en stålbåd?
Hvordan maler man en stålbåd?  Jern og stål skal altid rustbeskyttes omhyggeligt. Moderne tokomponente epoxyprodukter er velegnede til at beskytte stålbåde.
Af:  Ask-Alex.dk - Den 06-08-2005
  Du skal bruge:
- Højtryksspuler og sikkerhedsudstyr
- Sandblæsningsudstyr og sikkerhedsudstyr
- Støvsuger
- Maleredskaber
- Fortyndere
- Bundmaling
- Åndedrætsværn
- Maling til fribord
- Handsker
Er det store flader eller hele båden, der skal males, er sandblæsning den mest effektive metode til at fjerne gammel maling og rust. Det er et meget omfattende arbejde, der skal planlægges omhyggeligt.

Forberedelse:
En større reparation af stålbåden, der omfatter sandblæsning og efterfølgende malearbejde, skal helst foregå indendørs, hvor temperatur og luftfugtighed kan kontrolleres. Ellers må man konstruere et stativ, der kan overdækkes med en presenning, hvor man kan arbejde under. Presenningen skal kunne lukkes, så der er mulighed for at opvarme 'rummet', når det er nødvendigt. Hele malinglaget bør fjernes, og et nyt vandtæt lag etableres, hvis rustgennemslagene er omfattende. Ellers er en pletreparation muligvis tilstrækkeligt. Det er en god ide at få en fagmand til at vurdere bådens tilstand og til at vejlede dig under reparationsprocessen.

Inden du fjerner gammel maling og rust, skal overfladen højtryksspules grundigt, så alle salte og urenheder er væk. Sandblæsning er derefter den eneste rigtige metode, hvis større overflader på båden skal renoveres.

Du kan leje sandblæsningsudstyret eller få en professionel til at udføre denne del af arbejdet. Hvis du selv vælger at sandblæse, bør du nøje overholde de sikkerhedsforskrifter, der gælder for brug af udstyret.

Under sandblæsningen skal alle rester efter rust fjernes. Derefter støvsuges overfladen grundigt, og en tokomponent epoxyprimer påføres. Det er vigtigt, at skroget meget hurtigt efter sandblæsning får den første lag epoxyprimer, ellers når stålet at reagere med luftens ilt.

Epoxyprimeren kan påføres med pensel, malerulle eller evt. malesprøjte. Hvis du ønsker at sprøjtemale, kræver det en hel del øvelse. Det kræver også omfattende afdækning og sikkerhedsudstyr. Hvis du anvender pensel eller malerulle, skal du sørge for at malingen ikke kommer i kontakt med huden. Brug derfor handsker under arbejdet.

Epoxyprimeren er en grundmaling, som er meget modstandsdygtig overfor vandgennemtrængning. Malingen består af to komponenter, der sammenrøres inden brug. Det er vigtigt, at man altid rammer det rigtige blandingsforhold, så vær ekstra omhyggelig, hvis du blander små portioner.

De fleste firmaer, der producerer maling til både, har færdige programmer til behandling af stålbåde, og de udgiver brochurer, der udførligt vejleder i brugen af deres produkter. Følg disse vejledninger og de forskrifter, der følger med malingdåserne. Vær opmærksom på, at malingen ofte skal fortyndes med en særlig fortynder, og husk at ventilation, luftfugtighed og temperatur har betydning for tørretid og overmalingsintervaller.

For at opnå et holdbart resultat skal du påføre mange primerlag. Derfor kan det godt betale sig at rense og genbruge dine maleredskaber. Det kan gøres ved hjælp af samme fortynder, som bruges til den epoxyprimer, du anvender. Når du indkøber maleredskaber, bør du sikre dig, at de ikke ødelægges af opløsningsmidler i den maling, du planlægger at anvende.

Efter påføring af første lag epoxyprimer er skroget klar til at blive spartlet ud. Tokomponent epoxyspartelmasse er normalt at foretrække. Hvis overfladen er meget ujævn, er det en fordel med en meget bred spartel eller en træliste til at trække spartelmassen ud i et jævnt lag.

Det kan være nødvendigt at spartle i flere omgange. Efter at spartelmassen er hærdet, slibes de spartlede overflader helt jævne med slibeklods og sandpapir (korn 120). Læs brugsanvisningen på spartelmassen for at finde ud af, hvornår den er hærdet og klar til afslibning.

Fjern slibestøvet, og påfør herefter 5-6 lag epoxyprimer. Vær opmærksom på, at de forskellige maleredskaber giver laget forskellige tykkelser. Følg malingproducentens anvisninger, så der opbygges et tilstrækkeligt tykt primerlag.

Under vandlinien skal skroget behandles med begroningshæmmende maling. Der er ofte et ganske kort overmalingsinterval mellem påføringen af sidste lag epoxyprimer og første lag bundmaling, og det er vigtigt at overholde dette interval meget nøje.

Der skal typisk påføres mindst to lag bundmaling med pensel eller rulle. De fleste bundmalinger indeholder tunge bestanddele, der samler sig i bunden af malingdåsen. Sørg derfor for at omrøre bundmalingen godt, inden du bruger den.

Hvis du vil være sikker på, at bådens bund ikke angribes af begroning, skal du give de steder, der udsættes for størst friktion gennem vandet, en ekstra omgang bundmaling. Det gælder fx køl, ror og den forreste del af bunden. Også vandlinien har godt af at få et ekstra lag.

Over vandlinien får du det bedste resultat, hvis fribordet sprøjtemales, men det kræver omfattende sikkerhedsudstyr. Du kan også opnå et flot resultat med en malepude (planstryger). Det er en god idé at vælge en tokomponent polyuretanmaling til fribordet.

Tokomponente produkter er generelt stærkere og mere modstandsdygtige over for vandgennemtrængning. Vær opmærksom på, at der normalt er et ganske kort overmalingsinterval mellem påføringen af sidste lag epoxyprimer og den maling, du har valgt til fribordet.

Ved maling med malepude skal malepuden ikke dyppes ned i malingen. Brug i stedet en pensel til at lægge en passende mængde maling på malepuden, på den måde kan kantstriber undgås. En anden og mere effektiv metode kræver to mand. Én, der påfører fribordet maling med pensel, og én, der efterstryger malingen med malepude lige bagefter.

Påfør mindst tre lag maling på fribordet, så har du lidt at polere på, når båden kommer ud for småskrammer og ridser. Det er vigtigt hurtigt at udbedre skader, der går igennem det vandtætte primerlag, ellers breder rusten sig hurtigt igen.
>

Kontakt Sejlerland.dk | E-mail | Om Sejlerland.dk | IT i Haderslev | Opskrifter p?kalorielet mad |

Copyright Sejlerland.dk