|   Både   |   Havne   |   Vurderinger   |   Nyheder   |   Brugte både   |   LinkGuide   |   Debatforum   |

Den 9. august 2020

Tips & tricks

 
Hvordan behandler man bunden, hvis den er angrebet af osmose?
Hvordan behandler man bunden, hvis den er angrebet af osmose?  Glasfiberbåde har med rette ry for at være forholdsvis lette at vedligeholde. Men er man uheldig, kan man risikere at båden angribes af osmose, og så kan det være nødvendigt med en meget omfattende og dyr reparation.
Af:  Ask-Alex.dk - Den 06-08-2005
  Du skal bruge:
- Sandblæsningsudstyr, båndpudser eller vinkelsliber
- Beskyttelsesudstyr
- Højtryksrenser
- Lakmuspapir
- Tokomponent epoxyspartelmasse
- Spartel og træliste
- Evt. glasfibervæv og epoxylim
- Rystepudser eller slibeklods
- Sandpapir
- Tokomponent epoxyprimer
- Fortynder
- Bundmaling
- Maleredskaber
- Handsker
- Evt. presenning
Er der tale om et større osmoseangreb, er der ikke andet at gøre end at slibe bunden ned til glasfiberlaminatet, og derefter opbygge et nyt vandtæt lag.

Forberedelse:
Osmose viser sig som blæredannelser i bådens bund under vandlinien.

Et mindre osmoseangreb påvirker ikke umiddelbart bådens kvalitet, men hvis der ikke hurtigt gøres noget ved problemet, kan båden efterhånden blive ødelagt. Det kan lade sig gøre at reparere båden selv, men før du går i gang, bør du alliere dig med en fagmand, der kan vurdere osmoseangrebets omfang og rådgive under reparationen. Det er lettest at konstatere et eventuelt osmoseangreb, når båden tages op om efteråret, idet blærerne tørrer ud i vinterens løb.

Osmose er betegnelsen for en proces, hvor vand omdannes og udvider sig efter at være trængt igennem glasfiberbådens yderlag, gelcoaten. Resultatet er dannelsen af blærer i eller lige under gelcoaten eller i værste fald inde i glasfiberlaminatet. Hvis du prikker hul på en af disse blærer, vil den indeholde en fedtet væske, der lugter og smager eddikesurt.

En total osmosereparation skal helst foregå indendørs, hvor temperatur og luftfugtighed kan kontrolleres. Ellers kan du konstruere et stativ, der kan overdækkes med en presenning, som du kan arbejde under. Sørg for at presenningen kan lukkes, så du har mulighed for at opvarme “rummet”, når det er nødvendigt. Samtidig skal det være muligt at sikre gennemtræk og ventilation.

Sæt i gang
Er der tale om et omfattende osmoseangreb, må al gelcoat fjernes. Det gøres mest effektivt med sandblæsningsudstyr, hvilket kræver nogen øvelse og meget sikkerhedsudstyr. Maskinslibning med vinkelsliber eller båndpudser kan også lade sig gøre. Brug i så fald groft sandpapir, og husk åndedrætsværn og beskyttelsesbriller.

Når gelcoaten er fjernet, skal glasfiberlaminatet undersøges for dybereliggende blærer. Få en fagmand til at vurdere bundens tilstand på dette tidspunkt i reparationsprocessen. Dybere blærer og laminat med dårlig vedhæftning må slibes yderligere ned.

Det frilagte glasfiberlaminat skal nu renses meget grundigt med ferskvand. Højtryksspuling er den bedste metode, og kan udstyret tåle det, er det en fordel at bruge varmt vand. Nedrensningen skal foretages flere gange, og i en uge skal laminatet holdes fugtigt.

For at være sikker på, at alle skadelige salte fra osmoseprocesserne er udvasket, bør du i denne periode kontrollere laminatets surhedsgrad. Det gøres med lakmuspapir, og efter en uges rensning bør pH-værdien være 7 (neutral). Der må ikke være for koldt i nedrensningsperioden og i ugerne efter.

Båden skal herefter tørre, så alt vand fordamper fra laminatet. Hvis slibning og nedvaskning foretages om efteråret, kan båden tørre under dækkende presenning vinteren over. Husk at sikre gennemtræk under presenningen.

Den sidste uge af tørreperioden bør foregå ved mindst 15 grader og lav luftfugtighed. Foregår tørreperioden indendørs, hvor temperatur og luftfugtighed kan kontrolleres, kan udtørring overstås på 2-3 uger.

Når laminatet er gennemtørt, kan genopbygningen af bunden begynde. Fremgangsmåden afhænger til en vis grad af, hvilket bundbehandlingssystem du vælger som erstatning for den fjernede gelcoat. Tokomponente epoxyprodukter sikrer generelt bedst mod vandgennemtrængning og dermed mod risikoen for nye osmoseangreb.

De fleste firmaer, der producerer maling til både, har færdige programmer for osmoseforebyggelse og reparation, og de udgiver brochurer, der udførligt vejleder i brugen af deres produkter. Følg disse vejledninger og de forskrifter, der følger med produkterne.

Bunden skal spartles ud. Gerne med en tokomponent epoxyspartelmasse.

Er bunden slebet meget ned, eller er den meget ujævn, bør du overveje at kombinere udspartling med armering med glasfibervæv. Brug eventuelt en egnet epxoylim til at mætte glasfibervævet. Hvis laminatet er meget forringet, kan det være nødvendigt med en egentlig glasfiberreparation.

Det er sandsynligvis nødvendigt at spartle i flere omgange. Husk, at de fleste spartelmasser skal hærde, inden et nyt lag kan påføres. Det er en fordel med en meget bred spartel eller en træliste til at trække spartelmassen ud i et jævnt lag. Når sidste lag spartelmasse er hærdet, slibes de spartlede overflader helt jævne med slibeklods eller rystepudser.

Fjern slibestøvet, og påfør herefter 5-6 lag epoxyprimer. Det kan gøres med pensel eller malerulle. Det er også muligt at sprøjtemale, men det kræver øvelse, sikkerhedsudstyr og meget grundig afdækning. Vær opmærksom på, at de forskellige maleredskaber giver lagene forskellige tykkelser. Følg malingproducentens anvisninger, så der opbygges et tilstrækkeligt tykt primerlag.

Tokomponente produkter skal sammenrøres grundigt, og det er vigtigt, at man altid rammer det rigtige blandingsforhold. Vær opmærksom på, at malingen ofte skal fortyndes med en særlig fortynder, og husk, at ventilation, luftfugtighed og temperatur har betydning for tørretid og overmalingsintervaller.

For at opnå et holdbart resultat, skal du påføre mange lag epoxyprimer, så det kan sagtens betale sig at rense og genbruge dine maleredskaber. Det kan gøres ved hjælp af samme fortynder, som bruges til den epoxyprimer du anvender. Når du indkøber maleredskaber, bør du sikre dig, at de ikke ødelægges af opløsningsmidler i den maling, du planlægger at bruge.

Muligvis må der afslutningsvis påføres en særlig epoxyprimer, så den valgte bundmaling sikres god vedhæftning. Ofte er der et ganske kort overmalingsinterval mellem sidste lag epoxyprimer og første lag bundmaling.

Der skal typisk påføres mindst to lag bundmaling med pensel eller malerulle.

De fleste bundmalinger indeholder tunge bestanddele, der samler sig i bunden af malingdåsen. Sørg derfor for at omrøre bundmalingen godt, inden du bruger den.

Hvis du vil være sikker på, at din nyrenoverede bund ikke angribes af begroning, skal du give de steder, der udsættes for størst friktion gennem vandet, en ekstra omgang bundmaling.
Det gælder f.eks. køl, ror og den forreste del af bunden. Også vandlinien har godt af at få et ekstra lag.
>

Kontakt Sejlerland.dk | E-mail | Om Sejlerland.dk | IT i Haderslev | Opskrifter p?kalorielet mad |

Copyright Sejlerland.dk