|   Både   |   Havne   |   Vurderinger   |   Nyheder   |   Brugte både   |   LinkGuide   |   Debatforum   |

Den 9. august 2020

Tips & tricks

 
Lighedsstandernes brug
Lighedsstandernes brug  Som regel sejler et skib kun med et sæt signalflag. Hvert flag er fastsyet til en kort linelængde, der ved flagets øverste hjørne er splejset til et øje og i det nederste hjørne danner en stjert.
Af:  Ask-Alex.dk - Den 06-08-2005
  Billedegalleri
Ved flagsignalering hejses samtlige flag i den ønskede kodegruppe på en gang, idet flagene, før de sættes, stikkes sammen, så det flag, der svarer til det første bogstav eller tal i gruppen, kommer øverst, det næste nedenunder og så fremdeles.

Flere grupper kan godt sættes samtidigt.

Men de må så være klart adskilt fra hinanden, så man tydelig kan afgøre, hvilken der er første, anden og tredje gruppe og så videre.

Sættes flere grupper i et hejs, altså på samme line, må de adskilles med en passende mellemline, cirka to meter lang, og grupperne aflæses da oppefra og nedefter.

I almindelighed vises kun eet hejs ad gangen.

Indeholder en gruppe udelukkende bogstavflag eller talstandere, vil første lighedsstander anbragt i gruppen tilkendegive gentagelse af gruppens øverste flag, anden lighedsstander gentagelse af gruppens næstøverste flag og tredje lighedsstander gentagelse af gruppens tredieøverste flag.
>

Kontakt Sejlerland.dk | E-mail | Om Sejlerland.dk | IT i Haderslev | Opskrifter p?kalorielet mad |

Copyright Sejlerland.dk