|   Både   |   Havne   |   Vurderinger   |   Nyheder   |   Brugte både   |   LinkGuide   |   Debatforum   |

Den 9. august 2020

Tips & tricks

 
Gode vinterråd til sejlerfolket
Gode vinterråd til sejlerfolket  Vintersæsonen begynder omkring 15. november og varer til 31. marts.
Vejret er for koldt til en sejltur, og forsikringen dækker typisk heller ikke sejllads i denne periode.
Af:  Ask-Alex.dk - Den 22-11-2006
  Husk også
Ved afrigning af masten skal man sikre sig, at den er forsvarligt fastgjort i mastekranen, inden stag og vanter afmonteres.

Hvis det er frostvejr – og båden skal op af vandet – skal det gøres med stor forsigtighed.
Men som bådejer bør man forberede sig inden vintersæsonen, ligesom man bør holde et vågent øje med båden i vintersæsonen.

Forebyg indbrud og tyveri
Tøm båden for løse genstande som f.eks. elektronisk udstyr, påhængsmotor, pulverslukker, spiritus og nødraketter. Løse genstande hjemtages og opbevares i et lukket og aflåst rum.
Fjern fastmonteret elektronisk navigationsudstyr.
Er der en stige monteret på båden, bør den fjernes, så den ikke kan anvendes ved tyveri.
Se efter båden så ofte som muligt.

Hvis båden står på land
Bådstativet skal være velholdt.
For at beskytte båden bedst muligt, bør man dække den til med presenning af en kraftig kvalitet, der bindes fast ned omkring kølen.
Motoren skal frostsikres.
Toilet og ferskvandssystem skal tømmes.
Bundproppen skal tages op, så smelte- og regnvand kan få afløb ud af båden.
Hvis du har opført et bådtelt for at beskytte båden, skal du være opmærksom på, at teltet normalt ikke er omfattet af bådforsikringen. Hvis teltet er årsag til en skade på andre personer eller andres ting, vil et eventuelt erstatningsansvar ikke være dækket af bådens ansvarsforsikring. Du skal derfor kontakte dit forsikringsselskab, hvis du ønsker at forsikre denne risiko.

Hvis båden opholder sig i vandet
Brug de fortøjninger, der er forsvarlige efter årstiden.
Vær opmærksom på, at lavvande kan flytte båden, og ved efterfølgende høj vandstand kan båden blive beskadiget.
Ventiler skal frostsikres.
>

Kontakt Sejlerland.dk | E-mail | Om Sejlerland.dk | IT i Haderslev | Opskrifter p?kalorielet mad |

Copyright Sejlerland.dk