|   Både   |   Havne   |   Vurderinger   |   Nyheder   |   Brugte både   |   LinkGuide   |   Debatforum   |

Den 10. april 2021

 
Klik for større foto!
   
 
Klik for større foto!
   
 

Kystkulturen har fået sin egen forening

Havne  •  alle de aktører, der har interesse i vedligeholdelse og udvikling af en levende kystkultur i Danmark.
|  Send artikel  |  Udskriv  |  Retur  |

 

Foreningen Kystkulturs interesseområde er alt det, som mennesker foretager sig på kysten, på havet og i kystområderne. Det indbefatter både det rekreative, fritidslivet og erhvervslivet.

Erhvervshavnene, Det Blå Danmark, lystfiskerne, lystsejlerne, museerne og de gamle træskibe sidder alle med i den ni personers store bestyrelse, der igennem det seneste år har udarbejdet grundlaget for Foreningen Kystkultur.

Bredt fundament
Foreningen er således konstitueret med en meget bredt funderet bestyrelse.
Den brede fundering er foreningens styrke. Det betyder, at de mange interessenter, der ellers ofte mødes med forskellige eller modsatte interesser i det politiske liv, har et fælles ståsted, hvor meninger og interesser kan afvejes og i mange tilfælde også nå sammen – det giver løsninger, der er holdbare for alle.

Udtalelser
Foreningen Kystkultur vil nu samle viden og facts om Danmarks kystkultur – og vi vil arbejde på at blive den organisation, der har indsigt og ekspertise til at kunne udtale sig i kystkulturelle spørgsmål – på linje med at fx Friluftsrådet kan udtale sig inden for deres område.
Landsforeningen Kystkultur vil således kunne udtale sig kvalificeret i kystkulturelle spørgsmål – som repræsentant for ’alle’ interessenterne.

Formidling og rådgivning
Samtidig er det foreningens formål at styrke Danmarks kystkultur igennem formidling og rådgivning og ved at sætte fokus på området.
Vi vil udbrede budskabet om, at kystkultur – og det, som folk rent faktisk gerne vil opleve – er en god blanding af alle de aktiviteter, der foregår på havnene, på vandet og langs kysterne; og at vi derfor skal værne om vores helt unikke kystkultur.

Næste skridt
Nu er foreningen dannet, og formål og vedtægter er på plads.
Næste skridt er at samle medlemmer til foreningen og derved få direkte kontakt til alle de mange små og store foreninger i Danmark, der har interesse i hav, kyst, havne osv.

Når der er skabt et økonomisk grundlag, er det planen at åbne et sekretariat og skabe en platform for formidling af kystkultur.
Som start er hjemmesiden www.kystkultur.dk netop åbnet.

Generalforsamling
Foreningens første ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. april i Marineforeningens Hus, Færgevej 19 i Fåborg. Klokken 14.00 indledes generalforsamlingen med et foredrag af museumsinspektør Peter Thor Andersen om den sydfynske kulturarv.

Overblik
En af Foreningen Kystkulturs hovedhjørnestene bliver at få registreret alle de utroligt mange forskellige aktiviteter, der foregår ved og på de danske kyster på tværs af ‘faggrupper’ – så der er et samlet overblik.
Når hele den organiserede del af kystkulturen kan findes på vores hjemmeside, giver det et godt billede af, hvad vi egentlig taler om.

Medlemmerne
Foreningen Kystkultur er en paraplyorganisation – som medlemmer optages enhver forening, institution, organisation, myndighed eller erhvervsvirksomhed, som ønsker at arbejde med samt støtte op om foreningens formål.

Endvidere kan enkeltpersoner optages som passive medlemmer i foreningen.

Tanken er, at de fleste af dem, der melder sig ind enkeltvis, vil være personer, der i forvejen er medlem af en eller flere af de organisationer, der er medlemmer af Landsforeningen Kystkultur, og så må de bruge deres demokratiske rettigheder igennem de medlemskaber.
På den måde er det sikret, at bestyrelsen kommer til at bestå af personer, der repræsenterer en større gruppe – og at deres stemmer er afstemt efter det, de repræsenterer.

Det er det, der på langt sigt kommer til at sikre, at foreningen bliver kampdygtig, kommer til at arbejde med kystkultur i bredeste forstand – og ikke gror fast i særinteresser.

Baggrund
I januar 2008 blev der afholdt en kystkulturkonference. Konklusionen på konferencen var, at der er et stort behov for en kystkulturforening i Danmark, der kan være paraplyorganisation og samarbejdsorgan for alle de aktører, der har interesse i vedligeholdelsen og udviklingen af en levende kystkultur.

Herefter har et udvalg med repræsentanter for Træskibs Sammenslutningen, Europas Maritime Udviklingscenter, Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer, Skibsbevaringsfonden, Danske Havne, Dansk Sejlunion, Han Herred Havbåde, Vikingeskibsmuseet, Foreningen Classic Charter arbejdet videre.

Den 19. marts 2009 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling, her mødte 60 personer op og stiftede endeligt Landsforeningen Kystkultur og valgte en bestyrelse for foreningen.
Siden har bestyrelsen arbejdet videre med vedtægter og formål – og efter ca. et års forberedende arbejde er foreningen nu klar til at kunne indmelde medlemmer. dot

 Sejlerland •  Den 03-05-2010
 SENESTE ARTIKLER FRA SAMME KATEGORI
 »   Kom til indvielse af nye aktiviteter i Udbyhøj
 »   A. P. Møllers Fond støtter arkitektkonkurrence til sejlsportscenter i Aarhus
 »   Aflevering af ny lystbådehavn
 »   Flydende Fritid kom fint fra land

Kontakt Sejlerland.dk | E-mail | Om Sejlerland.dk | IT i Haderslev | Opskrifter p?kalorielet mad |

Copyright Sejlerland.dk